Vogels in Cyprus
Cyprus, thuis van de Cypriotische woudzanger en de Cypriotische lijster, ligt in het centrum van de noord-zuid trekroutes en is dus elk jaar een belangrijke halte voor miljoenen vogels.

Met meer dan 350 soorten vogels, kunnen vogelaars hun hart ophalen. Naast de inheemse Cypriotische woudzanger en de Cypriotische lijster, zijn er vier inheemse sub-soorten – de Cypriotische uil, de zwarte mees, de korttenige boomkruiper en de gaai.

Er zijn ongeveer 50 soorten vogels die in Cyprus verblijven, onder andere de vale gieren, winterkoningen en vinken. Ongeveer 30 soorten trekvogels broeden regelmatig op het eiland.

Naast de weelde van het gevederde koninkrijk op Cyprus, zijn er nog ongeveer 200 soorten lente- en herfstbezoekers die Cyprus passeren. Populaire winterse bezoekers zijn flamingo’s die tussen oktober en maart de zoutmeren, waar ze rusten en eten, verfraaien. Ook eenden komen naar de zoutmeren van Larnaka en Akrotiri tijdens de wintermaanden. De zomerse bezoekers zijn kleurrijke bijeneters en de wielewaal.

Eén van de eerste trekvogels die in de zomer arriveren, is de grote gevlekte koekoek, die eieren legt in de nesten van lokale eksters en bonte kraaien. Een andere bezoeker, de Eleonora’s valk, legt haar eieren laat in de zomer. Het broeden valt samen met de herfsttrek van kleine vogels zoals zwaluwen, die als voedsel dienen voor de jongen.

Cyprioten zijn fervente jagers. Er wordt gejaagd op vogels als frankolijnen. Aan de kust kunnen bezoekers meeuwen en aalscholvers zien. De wouden bieden een thuis aan ondermeer de havikarend, haviken en de arendbuizerd.
  

PARTNERS | OVER ONS | VOORWAARDEN | SITEMAP | BOARD OF DIRECTORS | ORGANIZATION CHART | CTO EMPLOYEE SEARCH