KLOOSTERWEZEN EN ASCETISME - Route Α - Godsdienstige Route
Het kloosterwezen en, bij uitbreiding, ascetisme, zijn onlosmakelijk verbonden met de Orthodoxe kerk. Het feit dat Cyprus grenst aan Egypte en Palestina, waar het ascetisme groot werd, zorgde ervoor dat het ook een belangrijke plek voor kluizenaars werd.
 
Aangezien de route erg lang is, wordt ze verdeeld in vijf onderdelen die het hele eiland beslaan.
 
Tijdens de jaren van de beeldenstorm was het kloosterwezen erg sterk in Cyprus, vooral omdat de mensen trouw bleven aanhun geloof en onderdak boden aan de achtervolgde monniken uit Constantinopel en uit andere delen van het toenmalige Byzantijnse Rijk. Het klooster van Agios Nikolaos, het klooster van de Priesters en vele anderen dateren uit deze tijd. Later tijdens de 11de en de 12de eeuw, toen het Byzantijnse Rijk werd aangevallen door de Ottomanen en de Kruisvaarders, werd een aantal kloosters gesticht in Cyprus.  Die waren erg belangrijk en werden zelfs nóg talrijker tijdens de Frankische en de Venetiaanse overheersing (klooster van Panagia Podithou, etc).      

Monumenten: klooster van Archangelos Michael, Analiontas – klooster van Agios Erakleidios, Politiko – klooster van Machairas, Lazania – Agia Thekla, Mosfiloti – klooster van Timios Stavros, Stavrovouni.
Monastery of Agios Erakleidios, Politiko, Lefkosia
Monastery of Timios Stavros, Stavrovouni
97 kilometres
 
  
PARTNERS | OVER ONS | VOORWAARDEN | SITEMAP | BOARD OF DIRECTORS | ORGANIZATION CHART | CTO EMPLOYEE SEARCH