Trooditissa-klostret
Man vet inte exakt när munkklostret Trooditissa som ligger på Troodosbergens södra sluttningar grundades. Enligt den lokala traditionen ska klostret emellertid ha grundats omedelbart efter den ikonoklastiska perioden. Som fallet är med andra kloster, uppehöll sig först en eremit på platsen som tog sin tillflykt hit under åren av ikonoklasm. Det finns ingenting kvar av klostret från medelbysantinsk tid eller perioden av frankiskt styre. Klostret omnämns för första gången i en kopia av ett dokument från 1300-talet.

Kyrkan och klosterbyggnaderna är från en senare period och kan dateras till slutet av 1700-talet samt till 1800- och 1900-talet. De släktklenoder som förvaras i kyrkan är också från dessa senare perioder. I den nuvarande kyrkan från 1731 finns det värdefulla ikoner, däribland en silvertäckt Panagia-ikon från Mindre Asien.

Munken Damaskinos och hans efterträdare, abboten Pankratios, blåste nytt liv i klostret när det närapå lades ned på 1800-talet. Den 15 augusti, som är dagen för Panagias insomnande, anordnas en stor religiös högtid i klostret. Barnlösa par ber till den heliga Panagia-ikonen i hopp om att välsignas med ett barn.

 

Hill Resorts - Troodos
Troodos
Klostret är en plats för stilla bön och tar därför inte emot besökare.
  

PARTNERS | OM OSS | ANVÄNDARVILLKOR | KARTA ÖVER WEBBPLATSEN | BOARD OF DIRECTORS | ORGANIZATION CHART | CTO EMPLOYEE SEARCH