TALEN EN RELIGIES


Talen

Grieks en Turks zijn de voornaamste talen die gesproken worden door de Grieks-Cypriotische en de Turks-Cypriotische gemeenschappen. De meeste inwoners spreken ook Engels, en met Frans en Duits kan je terecht in de toeristische streken.

Religies

Cyprus geniet een buitengewoon hoog niveau van godsdienstvrijheid. De meerderheid van de Grieks-Cyprioten zijn Grieks-orthodoxe christenen, maar op het eiland zijn er ook andere kerkgenootschappen vertegenwoordigd, waaronder de Armeense kerk, de maronieten en de rooms-katholieken. De Turks-Cypriotische gemeenschap is overwegend moslim.

  

PARTNERS | OVER ONS | VOORWAARDEN | SITEMAP | BOARD OF DIRECTORS | ORGANIZATION CHART | CTO EMPLOYEE SEARCH